Validació

Vostè accepta les condicions* establertes per el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, per la gestió dels expedients de reclamació per l’actuació professional d’un col·legiat i en conseqüència s’obliga a complir per les obligacions dimanants como interessat amb el procés administratiu, que s’iniciarà en el moment de “validar”.

Atentament.